Våre sponsorer

Vi vil få lov til å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere. Uten dere hadde ikke Mandalsmaraton vært mulig

Generalsponsor

Hovedsponsorer

Toppsponsorer